اسامی پذیرفته شدگان تست دوبله
کیان علی نقیزاده
ارسلان شکوهیان
محمد خرمی
نگین رسولی
مژگان عمونبی
محمدرضا حنیفی
سمانه عبدالرضایی
رامین عمرانی
رومینا فرزانه
فاطمه امینی
نغمه آشنا
سپیده ضیایی
مژگان رستم پور
محیا منصوری
میثم سروری
محمد بی طرفان
مهدی تاجیک
شیرین سلیمانی شایسته
مهست نصیری
سهیل احمدی
زهرا صحرایی
سید جواد کلاتی
محمدحسن تکلیف
رضا نمازی
محمدعلی رفیعی
حمید ثروت
مهدیس رهنما
زینب خسروی
مهسا بابائی
آبتین مومنی
مهناز عرب براقی
فاطمه سادات برزگر
زهرا حیدری
علیرضا آساره
الهه برزگر
آناهیتا کریمی
سیاوش اسکندری
صبا رئیسپور
فاطمه مومنی
محمدجواد حدادی فر
شکوفه فدایی
مریم آقا بزرگی
فاطمه مصطفوی
خورشید یاری